loader image

Συχνές Ερωτήσεις

Από τα αρχαιότερα επαγγέλματα και ιδιότητες του κόσμου είναι η επίσκεψη και η φροντίδα του θεράποντος στον χώρο όπου o συνάνθρωπος ασθενεί. Άλλοτε χωρίς αργύρια κι άλλοτε με δεδομένη την αμοιβή της ευθύνης του.

Στη σύγχρονη εποχή πλέον, παλαιότερα από σήμερα, έγινε κατά παρέκκλιση κακή συνήθεια η υπερβολή που δόμησε τεράστιους χώρους και πρόσφερε περιττές παροχές. Αυτά περιθωριοποίησαν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών, την άμεση, ουσιαστική και υπεύθυνη θεραπεία στον πάσχοντα.

Η πραγματική φυσικοθεραπεία συχνά χρειάζεται εξοπλισμό σύγχρονο, ηλεκτρονικό και πολυσύνθετο και πάντοτε κατά περίπτωση. Προσφέρει έτσι υψηλή απόδοση και πιστότητα προδιαγραφών. Όλη η γκάμα των μηχανημάτων αυτών είναι φορητή και μάλιστα τεχνολογίας αιχμής. Αυτά είναι ικανά κι απαραίτητα να προσφέρουν πλήθος εφαρμογών και λύσεων σε επιμέρους ζητήματα όπως η αναλγησία, η αύξηση της δύναμης, η βελτίωση της κίνησης και λειτουργίας και η ολοκληρωμένη αποκατάσταση.

Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει ψηφιακό εξοπλισμό και το δίκτυο  τους ειδικευμένους φυσικοθεραπευτές που μόνον αυτοί, κατ’οικον πάντοτε θα εκτιμήσουν το ιδανικό και ωφέλιμο για τον ασθενή σχήμα και συνδυασμό μηχανημάτων και άσκησης.

Είναι θέμα γνώσης και ευθύνης.

Το Physio Project δημιουργήθηκε  με κριτήριο τον ασθενή ώστε να παρέχει συνεχή και καθ’όλο το 24ωρο και το έτος αποκατάσταση και ανακούφιση από τον χρόνιο ή οξύ πόνο με ευθύνη και ευσυνειδησία.

  • Με πλήρη εξοπλισμό και φορητό, τόσο με φυσικά όσο με σύγχρονης τεχνολογίας μέσα.

  • Με ειδικευμένους και έμπειρους θεραπευτές εγνωσμένου κύρους που εργάζονται ομαδικά και αρμονικά σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα, ώστε τα αποτελέσματα να είναι άριστα και εμπεριστατωμένα.

  • Με υπηρεσίες κατ’οίκον

  • Με επισκέψεις άμεσα ή κατόπιν ραντεβού ημέρας 

  • Με δυνατότητα κάλυψης όλου του νομού Αττικής.

 

Ο Φυσικοθεραπευτής είναι κατά τον ορισμό του επαγγέλματος του, κατά το νόμο αλλά και τη συνείδηση της κοινωνίας μας, – πόσο δε μάλλον των αντιλήψεων που διέπουν και χαρακτηρίζουν τις προηγμένες κοινωνίες του εξωτερικού – ο εκπαιδευμένος πτυχιούχος με μεγάλη νοσοκομειακή εμπειρία, αρμόδιος κατά γνώση και ειδίκευση στην θεραπευτική αποκατάσταση. Η σύγχρονη πραγματικότητα και η ώριμη αντίληψη του ευφυούς και ενημερωμένου πολίτη που αποζητά οικονομικά την ποιότητα, την πληρότητα, την ασφάλεια και τη γνησιότητα της αποκατάστασης οδηγούν τον πάσχοντα στον υπεύθυνο και ειδικευμένο επαγγελματία. Ο φυσικοθεραπευτής λειτουργεί κατά σύστημα με βάση τα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες που ορίζει η επιστήμη και πάντα με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς. Στηρίζει στην εργασία του την καλή φήμη και μαρτυρία του επαγγελματισμού του και οριοθετεί τις αρμοδιότητές του. Ο γιατρός παραπέμπει στον φυσικοθεραπευτή και ο φυσικοθεραπευτής αποκαθιστά στο πλαίσιο της στενής επικοινωνίας και συνεργασίας με τον γιατρό.

Εξ’ορισμού : ο Φυσικοθεραπευτής καλείται να θεραπεύσει περιπτώσεις που είναι φυσικό να θεραπευτούν. Ακόμα και τα χρόνια περιστατικά που είναι ξεχασμένα και από τους γιατρούς ακόμα, είναι δυνατόν να βελτιωθούν σημαντικά, τόσο που να τείνουν στο αποδεκτό και το αξιοβίωτο.
Όταν ο ασθενής μας το ζητά και μας το επιτρέπει πραγματικά δεν είναι μόνο καθήκον αλλά και “κέφι” μας το να εντρυφήσουμε, να καταπιαστούμε, να αποκαταστήσουμε το ατυχές, το malpractice, το λησμονημένο, το περιστατικό που μας απογοήτευσε η πορεία της θεραπείας του και το τελικό αποτέλεσμα. Τελικό είναι το τέλειο και τότε είναι τελειο-μένο. Δεν είναι ζήτημα τιμής, είναι ζήτημα Τιμής και Αξιοσύνης.

Η αποκατάσταση οφείλει και συμφέρει να είναι άμεση, ποιοτική και καίρια. Συχνά οι συστηματικές συνεδρίες εξασφαλίζουν πολύ γρήγορα και σφαιρικότερα την καλή πορεία της υγείας του πάσχοντος.

Κάθε ζήτημα της υγείας επηρεάζει και θίγει και άλλα συστήματα του σώματος. Ανάλογα με την βαρύτητα του νοσήματος ή της κάκωσης, την συνολική κλινική εικόνα του πάσχοντος και τις προσωπικές ιδιαιτερότητες της ζωής του καθενός μας, άλλοτε προτείνεται από το Physio Project η καθημερινή φυσικοθεραπεία και μάλιστα δίχως διακοπή Σαββατοκύριακου κι άλλοτε με αραιότερη συχνότητα.

Όλα όσα προκύπτουν συνυπολογίζονται με κριτήριο τόσο της υγείας όσο και τους προσωπικούς στόχους του ασθενούς και από κοινού θεράπων και ασθενής προχωρούν στο σχήμα της αποκατάστασης.

Όταν οι προθέσεις είναι ανθρωποκεντρικές δεν μπορεί παρά απλά και με ευθύτητα η ποιότητα ζωής να βελτιστοποιείται με την φυσικοθεραπεία έως το εφικτό για κάθε περίπτωση σημείο ή ιδανικά το άριστον.

Η όποια απάντηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον φυσικοθεραπευτή αλλά και από τον ασθενή και φυσικά από την ίδια την πάθηση ή κάκωση που αυτός έχει και ζητά να αποκατασταθεί.

Εάν έχει εμπλακεί γιατρός όποιας ειδικότητας ή ακόμη και φυσικοθεραπευτής σε πρώτο χρόνο το περιστατικό οφείλει να εκτιμηθεί εκ νέου, από μηδενική βάση, αφού ενδεχομένως οι πρώτες προσπάθειες δεν τελεσφόρησαν.

Απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεχής συνεργασία του ασθενούς και συχνά και του περιβάλλοντός του με τον θεράποντα.

Τότε, ο φυσικοθεραπευτής, συχνά σε μία και μόνη συνεδρία, είναι δυνατόν να είναι τόσο αποτελεσματικός ώστε με πρόγραμμα αποκατάστασης που θα οριστεί και με κατευθύνσεις που θα δοθούν η θεραπεία να δρομολογηθεί. Άλλοτε είναι αναγκαίες λίγες ακόμα συνεδρίες, συνήθως στο πνεύμα της ελάχιστης επιβάρυνσης του ημερήσιου προγράμματος του ασθενούς, αλλά και των οικονομικών του. Σε χρόνιες παθήσεις αποτελεσματική είναι η παρακολούθηση του ασθενούς σε τακτά διαστήματα και το follow up με την ευθύνη και επίβλεψη της εξέλιξης από τον υπεύθυνο φυσικοθεραπευτή.

Πάντοτε βασικό κριτήριο είναι η ασφαλής και έγκαιρη αποκατάσταση όπως και η εμπιστοσύνη και ικανοποίηση του ασθενούς. Στόχος είναι η ελάχιστη αλλά ικανή παρέμβαση της φυσικοθεραπείας που οδηγεί σε ολοκληρωμένο και άριστο αποτέλεσμα.

Τηλεφυσικοθεραπεία ή θεραπεία εξ αποστάσεως (on-line physiotherapy) είναι μια νέα θεραπευτική προσέγγιση των τελευταίων χρόνων. Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα για φυσική παρουσία του ασθενούς με τον θεραπευτή  (περιόδους εγκλεισμού, συνεχής επαγγελματικές μετακινήσεις) χάνεται η άμεση επαφή με τον ειδικό με αποτέλεσμα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν πολλές φορές εύκολα να διαχειριστούν να αναβάλλονται και ως συνέπεια να διογκώνονται.

 Το ”The Physio Project” με σεβασμό και κατανόηση στις σύχρονες ανάγκες και δεδομένα προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής – καθοδηγητικής τηλεφυσικοθεραπείας μέσω μεγάλης γκάμας σύχρονων μέσων τηλεδίασκεψης όπως skype, messengergoogle duo κ.α. με επιστημονικά τεκμηριωμένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους προγράμματα θεραπευτικών ασκήσεων σε ασθενείς με χρόνια μυοσκελετικά προβλήματα και πάντα με σεβασμό και ασφάλεια στη χρήση προσωπικών δεδομένων (GTPR).

Στην αρχή της κάθε τηλε-φυσικοθεραπείας γίνεται η λήψη πλήρους ιστορικού καθώς και ο σχηματισμός των θεραπευτικών στόχων και η αρχική ανάλυση και αξιολόγηση του προβλήματος.

Στη συνέχεια γίνεται η εισαγωγή και η εκπαίδευση του ασθενούς στο θεραπευτικό του πρωτόκολλο καθώς και σε μία σειρά τεχνικών αυτοθεραπείας και ειδικών ασκήσεων.

Μετά το τέλος της βιντεοσυνομιλίας, όλες οι πληροφορίες της θεραπείας, ο στόχοι θεραπείας καθώς και οι ασκήσεις – τεχνικές καταγράφονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον ασθενή μέχρι τον επόμενο επανέλεγχο τους από τον θεραπευτή. 

Κατά το μεσοδιάστημα των τηλεφυσικοθεραπειών οργανώνεται συχνά ολιγόλεπτη βιντεοσυνομιλία για να γίνει επανέλεγχος και να λυθούν τυχόν απορίες που δημιουργήθηκαν.

Ο αριθμός των συνεδριών και η συχνότητά τους εξαρτάται από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του ασθενούς και την ικανότητά του να ακολουθεί και να ανταπεξέρχεται στα ζητούμενα του προγράμματος των ασκήσεων. Η εμπειρία μας δείχνει ότι οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να φτάσουν σε πλήρη αποκατάσταση του προβλήματός τους μέσα σε λίγες τηλεδιασκέψεις.

Για κάθε μυοσκελετική πάθηση χρησιμοποιούνται θεραπευτικές μέθοδοι με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με την αρχή του «Evidence-based therapy», η οποία κυριαρχεί την τελευταία δεκαετία σε όλες τις προηγμένες ιατρικά χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς μας θα θεραπευθούν πλήρως με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό θεραπευτικών συνεδριών.

Οι επιστημονικές διαδικασίες, που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της αρχής του «Evidence-based therapy», στοχεύουν να εξακριβώσουν ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς μέθοδοι θεραπείας για όλες τις παθήσεις. 

Για να επιτευχθεί αυτό, όλα τα φάρμακα και οι προτεινόμενες θεραπευτικές τεχνικές ελέγχονται για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους σε κλινικές μελέτες (randomized controlled trials) με συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια και σε μεγάλους αριθμούς ασθενών. Οι ασθενείς, μάλιστα, επανεξετάζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας διατηρούνται επί μακρόν και επομένως, θεραπεύθηκαν οριστικά. 

Στη συνέχεια, η κάθε κλινική έρευνα και τα αποτελέσματά της δημοσιεύονται σε κάποιο διεθνώς αναγνωρισμένο ιατρικό περιοδικό. Τις δημοσιευμένες μελέτες συλλέγουν επιστημονικές επιτροπές (π.χ. www.cochrane.org), που απαρτίζονται από ιατρούς και θεραπευτές αναγνωρισμένου διεθνούς κύρους, και τις αναλύουν διεξοδικά με βάση  προκαθορισμένα, ευρέως αποδεκτά επιστημονικά κριτήρια για την εγκυρότητα και τη βαρύτητα των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων των κλινικών ερευνών. 

Τέλος,  σε ειδικές ανασκοπήσεις (systematic reviews) αποφαίνονται αν υπάρχουν αρκετές επιστημονικές αποδείξεις (sufficient evidence in favor), ώστε να στηριχθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια μιας θεραπευτικής μεθόδου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάποιας παθολογικής κατάστασης και τη διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων για μακρύ χρονικό διάστημα. Με τα πορίσματα των ανασκοπήσεων διαμορφώνονται οι «χρυσοί κανόνες» (guidelines), που καθορίζουν στους ιατρούς και θεραπευτές ποια θεραπεία πρέπει να επιλέγεται για κάθε πάθηση. Έτσι, αποκλείεται η πιθανότητα οι ασθενείς να ταλανίζονται με διάφορες αναποτελεσματικές θεραπείες , μακροχρόνιες και πολυδάπανες για τους ίδιους, αλλά και για το εθνικό σύστημα υγείας.

Η φυσικοθεραπευτική αγωγή εφαρμόζεται προσαρμοσμένη σχεδόν σε κάθε πάθηση και περίπτωση. Η περίπτωση κύησης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει η κυοφορούσα να ενημερώσει τον φυσικοθεραπευτή. Σίγουρα υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να εφαρμοσθούν με ασφάλεια σε τέτοιες περιπτώσεις, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα είναι η μάλαξη όπου με ειδικά προγράμματα μπορεί να εφαρμοσθεί μέχρι και τον 6ο μήνα της κύησης.

Μετά τον τοκετό ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα όπως για παράδειγμα ουρική ακράτεια και έντονους πόνους στην μέση. Ο φυσικοθεραπευτής είναι ο σύμμαχος που θα μπορέσει να βοηθήσει την γυναίκα σε αυτά της τα προβλήματα με πληθώρα φυσικοθεραπευτικών τεχνικών, ασκήσεων και μηχανημάτων.

Το ιδανικό και επιθυμητό για έναν ασθενή είναι να καλύπτεται ολικά από τον ασφαλιστικό του φορέα. Όμως η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και γι’ αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε το κίνητρο του κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας να αποφασίζουν για την υγεία μας. Στην περίπτωση που ο ασφαλιστικός σας φορές δεν σας καλύπτει, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, αφού διατηρούμε τις τιμές μας προσιτές, ώστε η φυσικοθεραπευτική φροντίδα να αποτελεί αγαθό για όλους!

Το Manual Therapy ή αλλιώς η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (ΟΜΤ) είναι ένα ειδικό κομμάτι της Φυσικοθεραπείας για την αποκατάσταση των νεύρο-μυϊκών-σκελετικών προβλημάτων, βασιζόμενη στον κλινικό συλλογισμό, χρησιμοποιώντας πολύ εξειδικευμένες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν χειρισμούς και θεραπευτικές ασκήσεις.

Όλοι οι ασθενείς βελτιώνονται από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες και επανέρχονται στην καθημερινότητα τους ασυμπτωματικοί. Ολοκληρώνοντας με συνέπεια το πρόγραμμα αποκατάστασης, θα είστε σαφώς καλύτερα. Πιο αργή πρόοδο έχουν όμως όσοι αμελούν και καθυστερούν να ζητήσουν βοήθεια από τους ειδικούς. Ακόμα και μετά την βελτίωση σας ή την ολοκλήρωση των συνεδριών, φροντίζουμε να σας εφοδιάσουμε με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ασκήσεις, ώστε να είστε ικανοί να προλαμβάνετε κάποια πιθανή υποτροπή ή τραυματισμό.

Ανεξαρτήτου διαγνωστικής ικανότητας του φυσικοθεραπευτή, καλό είναι να συμβουλευτείτε πρώτα έναν γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας της πάθησης σας. Γιατρός – φυσικοθεραπευτής συνεργάζονται ομαδικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για σας.

Δεν υπάρχει ακριβής απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Η συνήθης διάρκεια μιας πλήρους φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας είναι μία με δύο ώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη συνεδρία συνήθως διαρκεί περισσότερο, αφού σε αυτή πραγματοποιείται και μία λεπτομέρης κλινική εξέταση που περιλαμβάνει λήψη του ιστορικού σας και κάποιους ειδικούς ελέγχους.

Scroll to Top