Πελματιαία απονευρωσίτιδα

Τι είναι η πελματιαία απονευρωσίτιδα;

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι μια συχνή αιτία πόνου στο πέλμα του ποδιού συνήθως στην περιοχή της πτέρνας. Συμβαίνει όταν η πελματιαία απονεύρωση, φλεγμαίνει και προκαλεί έντονο πόνο κατά την βάδιση και το τρέξιμο. Η πάθηση αυτή κατατάσσεται στα λεγόμενα σύνδρομα υπέρχρησης και παρόλο που στα αίτια της πάθησης συγκαταλέγονται ενδογενείς ανατομικοί ή και εξωτερικοί παράγοντες δεν έχει ακόμα αποδειχθεί η αιτιολογία εμφάνισης της. Η πελματιαία απονευρωσίτιδα παρουσιάζεται συχνά σε άτομα τα οποία παρουσιάζουν χαμηλό τόξο της ποδικής καμάρας. Ως αποτέλεσμα αυτού, η ποδική καμάρα δέχεται περισσότερη πίεση οδηγώντας την πελματιαία απονεύρωση να απορροφά περισσότερους κραδασμούς.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Τα συνηθέστερο σύμπτωμα είναι ο πόνος με η αυξημένη ευαισθησία στην πελματιαία επιφάνεια της πτέρνας κατά την διάρκεια της βάδισης ή άσκησης. Ο έντονος πρωινός πόνος μετά την πρωινή έγερση ή περίοδο ανάπαυσης όταν μειώνεται προοδευτικά με την βάδιση είναι επίσης ένα από τα πλέον πιο συνηθισμένα συμπτώματα πελματιαίας απονευρωσίτιδας.

Ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία;

Για την απόφαση ενός ορθού εξατομικευμένου θεραπευτικού σχήματος είναι απαραίτητη η εκτενής αξιολόγηση του τραυματισμού και η μελέτη των ατομικών αναγκών του ασθενούς. Η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση παίζει βασικό ρόλο για μία επιτυχημένη θεραπεία. Για την διαχείριση του πόνου, του οιδήματος και την αύξηση της αιματικής κυκλοφορίας εξειδικευμένες θεραπευτικές μέθοδοι όπως TECAR , μέθοδος IASTM , Laser Υψηλής Ισχύος, ειδικές τεχνικές περίδεσης,καθώς και τεχνολογία διαλείπουσας συμπίεσης μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Scroll to Top