loader image

Παθήσεις του Ισχίου

Τι είναι η τροχαντηρίτιδα;

Τροχαντηρίτιδα ορίζεται η φλεγμονή των ορογόνων θυλάκων του μείζονος τροχαντήρα και αποτελεί μία αρκετά συχνή αιτία πόνου στο ισχίο. Σε μία τροχαντηρίτιδα ουσιαστικά  δεν πάσχει ο τροχαντήρας, αλλά οι θύλακοι που υπάρχουν φυσιολογικά γύρω από αυτόν.  Ο θύλακας (bursa) είναι ένας ελαστικός σάκος ο οποίος διευκολύνει την ολίσθηση του τένοντα ως προς το οστό, επιτυγχάνοντας την ανώδυνη και ελεύθερη κίνηση του ισχίου. Οι ορογόνοι θύλακες είναι μικροί ασκοί με υγρό, παρεμβαλλόμενοι μεταξύ μυών – τενόντων και οστικών προεξοχών για την προστασία, διευκόλυνση της ολίσθησης και ελάττωση της τριβής των πρώτων εξ αυτών.  Ο δόκιμος και ακριβής όρος είναι «τροχαντηρική θυλακίτιδα».

Ποιά είναι τα συμπτώματα;

Τα συμπτώματα μιας τροχαντηρίτιδας χαρακτηρίζονται από έντονο πόνο στην έξω πλευρά του ισχίου ο οποίος συνοδεύεται συχνά από δυσκολία κινήσεων της άρθρωσης. Ο πόνος αυτός συχνά είναι τόσο σοβαρός ώστε περιορίζει σημαντικά τις δραστηριότητες, ιδιαίτερα την βάδιση και την εργασία. Ανάλογα με τον βαθμό της φλεγμονής και του οιδήματος, η ευαισθησία με την πίεση στα πρώιμα στάδια είναι τοπική γύρω από τον τροχαντήρα, αλλά σε προχωρημένες περιπτώσεις εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή του μηρού. Στα πρώτα στάδια υπάρχει ένας ήπιος πρωινός πόνος και δυσκαμψία, αλλά με την πάροδο του  καιρού ο πόνος γίνεται εντονότερος και μεγαλύτερης οξύτητας. Συνηθέστερα είναι εντονότερος το βράδυ όταν ο ασθενής ξαπλώνει από την πάσχουσα πλευρά, όταν σηκώνεται από την καρέκλα αφού έχει καθίσει για λίγο, μετά την βάδιση και μετά από ανέβασμα σκαλοπατιών.

Ποιά είναι η κατάλληλη θεραπεία;

Η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση παίζει βασικό ρόλο για μία επιτυχημένη θεραπεία. Για την διαχείρηση του πόνου και οιδήματος  εξειδικευμένες θεραπευτικές μέθοδοι όπως T.e.c.a.r. , μέθοδος IASTM και Laser Υψηλής Ισχύος μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δωθεί στην ενδυνάμωση των μυών ομάδων της πάσχουσας περιοχής με την εφαρμογή ειδικού προγράμματος λειτουργικής αποκατάστασης.

Τι είναι η oστεοαρθρίτιδα ισχίου;

Η αρθρίτιδα του ισχίου είναι μια συχνή πάθηση της άρθρωσης του ισχίου η οποία ωφείλεται στην διαρκώς επιδεινούμενη φθορά και εκφύλιση της άρθρωσης με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή της. Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου προσβάλλει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού άνω των 50 ετών (σπανιότερα νεότερους) προκαλώντας έντονο πόνο, μεγάλη δυσχέρεια στην κίνηση και βάδιση και δραματική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Ποιά είναι τα συμπτώματα;

Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι ο πόνος στην περιοχή του ισχίου ο οποίος συνήθως παρουσιάζεται σταδιακά και επιδεινώνεται με τον χρόνο. Χαρακτηριστικά είναι:

  • Πόνος και δυσκαμψία το πρωί ή μετά την έγερση από την καθιστή θέση.
  • Αύξηση πόνου κατά τις καθημερινές δραστηριότητες ο οποίος  τείνει να χειροτερεύει.
  • Πόνος ο οποίος επιδεινώνεται κατά αθλητική δραστηριότητα.
  • Έντονη δυσκαμψία η οποία προκαλεί δυσκολία στο περπάτημα ή και το σκύψιμο.
  • Αίσθημα κλειδώματος της άρθρωσης και αισθητός κριγμός.
  • Ενόχλησεις κατά τις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.

Ποιά είναι η κατάλληλη θεραπεία;

Για την απόφαση ενός ορθού εξατομικευμένου θεραπευτικού σχήματος είναι απαραίτητη η εκτενής αξιολόγηση του ασθενούς. Σε αρχικά στάδια αλλαγές στις καθημερινές δραστηριότητες σε συνδυασμό με εξειδικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας μπορούν να συνδράμουν σημαντικά στην επιβράδυνση της εξέλιξης της αρθρίτιδας και την σημαντική μείωση των συμπτωμάτων της. Η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση παίζει βασικό ρόλο για μία επιτυχημένη θεραπεία. Για την διαχείριση των συμπτωμάτων εξειδικευμένες θεραπευτικές μέθοδοι όπως T.e.c.a.r. , μέθοδος IASTM και Laser Υψηλής Ισχύος μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δωθεί στην ενδυνάμωση των μυών ομάδων της πάσχουσας περιοχής με την εφαρμογή ειδικού προγράμματος λειτουργικής αποκατάστασης.

Τι είναι το σύνδρομο του απιοειδούς μυός;

Το σύνδρομο απιοειδούς μυός οφείλεται σε παθολογία του απιοειδούς μυός, η οποία προκαλεί παγίδευση και συμπίεση του ισχιακού νεύρου, με αποτέλεσμα o ασθενής να παρουσιάζει ισχιαλγία παρόμοια με αυτή που οφείλεται σε πάθηση της σπονδυλικής στήλης.

Η διάγνωση ξεκινά βάσει του ιστορικού του ασθενούς, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται τραυματισμός στο γλουτό, όπως π.χ. πτώση. Συχνά, το σύνδρομο οφείλεται σε υπερδραστηριότητα των στροφέων του ισχίου με συνέπεια εμφάνιση συνδρόμου υπέρχρησης. Η εγκυμοσύνη θεωρείται επίσης ένας προδιαθεσικός παράγοντας εμφάνισης του συνδρόμου.

Ποιά είναι τα συμπτώματα;

Ο ασθενής με τυπικό σύνδρομο απιοειδούς παραπονιέται για πόνο στο γλουτό με ή χωρίς αντανάκλαση στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού. Πολλές φορές μπορεί ο πόνος να επεκτείνεται κάτω από το γόνατο έως την οπίσθια επιφάνεια της κνήμης, μιμούμενος τυπική ισχιαλγία. Η καθιστική θέση δυνατό να είναι επώδυνη και η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την κάμψη ή έσω στροφή των ισχίων σχεδόν αδύνατη.

Ποιά είναι η κατάλληλη θεραπεία;

Στις περισσότερες περιπτώσεις η θεραπεία είναι συντηρητική και βασίζεται σε:

1) Φυσικοθεραπεία (διατάσεις, μυοπεριτοναϊκή απελευθέρωση και ενίσχυση των μυών του κορμού, κοιλιακών κ.λπ.)

2) Αποφυγή έντονης αθλητικής δραστηριότητας

3) Φαρμακοθεραπεία

Η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση παίζει βασικό ρόλο για μία επιτυχημένη θεραπεία του συνδρόμου απιοειδούς. Εξειδικευμένες θεραπευτικές μέθοδοι όπως Tecar. , μέθοδος IASTM και Laser Υψηλής Ισχύος μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην διαχείριση των συμπτωμάτων.

Τι είναι η θλάση των οπισθίων μηριαίων μυών;

Οι οπίσθιοι μηριαίοι μύες κάμπτουν το γόνατο και εκτείνουν το ισχίο. Δραστηριοποιούνται στο τρέξιμο, στα άλματα, σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και πολεμικές τέχνες κατά την διάρκεια λακτισμάτων . Όταν οι μύες αυτοί συσπώνται πολύ δυνατά ή απότομα τότε ασκούνται δυνάμεις κατά μήκος τους.

Όταν οι δυνάμεις αυτές ξεπερνούν την αντοχή τους τότε αυτοί τραυματίζονται. Αυτοί η κατάσταση είναι γνωστή σαν θλάση των οπισθίων μηριαίων μυών. 

Οι θλάσεις οπίσθιων μηριαίων ανάλογα με τη σοβαρότητα τους διακρίνονται σε τρεις βαθμούς:

  • 1ου Βαθμού: Μικρής έντασης πόνος και μικρό οίδημα στην περιοχή. Δεν υπάρχει περιορισμός στην κίνηση και ο μυς διατηρεί τη λειτουργικότητα σε χαμηλής έντασης έργο.
  • 2ου Βαθμού: Υπάρχει ρήξη μυϊκών ινών με έντονα τα στοιχεία της τοπικής φλεγμονής (θερμότητα, οίδημα, πόνος κατά την κίνηση).
  • 3ου Βαθμού: Πλήρης ρήξη της μυοτενόντιας μοίρας του μυός με αδυναμία κίνησης, έντονο πόνο και εκτεταμένο αιμάτωμα (πολλές φορές υπάρχουν οδηγίες για χειρουργική αντιμετώπιση).

Ποιά είναι τα συμπτώματα;

Οι ασθενείς με θλάση στους οπίσθιους μηριαίους αισθάνονται έναν ξαφνικό, οξύ, αιχμηρό πόνο ή μια αίσθηση τραβήγματος στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού κατά την δραστηριότητα η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό. Σε θλάσεις πρώτου βαθμού υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας χωρίς ιδιαίτερες ενοχλήσεις. Στο τέλος όμως της δραστηριότητας τα συμπτώματα θα επιδεινωθούν. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις (δευτέρου και τρίτου βαθμού) ο ασθενής αδυνατεί να συνεχίσει την δραστηριότητα και χρειάζεται βοήθεια για να αποσυρθεί από τον δραστηριότητα.

Οι ασθενείς με θλάση στους οπίσθιους μηριαίους βιώνουν πόνο κατά την διάρκεια δραστηριοτήτων οι οποίες φορτίζουν τους μυς αυτούς. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν το περπάτημα ιδιαίτερα σε ανηφορικό έδαφος, κατεβαίνοντας ή ανεβαίνοντας σκάλες, το τρέξιμο, τα άλματα και το λάκτισμα. Επίσης συνηθισμένο είναι να υπάρχει πόνος και δυσκαμψία μετά από τις παραπάνω δραστηριότητες ή την επόμενη το πρωί. Τέλος στην περιοχή της θλάσης υπάρχει οίδημα, μυϊκός σπασμός, αδυναμία, ευαισθησία και μώλωπες.

Ποιά είναι η κατάλληλη θεραπεία;

Οι περισσότερες περιπτώσεις ρήξεων 1ου & 2ου βαθμού αναρρώνουν πλήρως με συντηρητική αγωγή. Η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση παίζει βασικό ρόλο για μία ολοκληρωμένη θεραπεία των θλάσεων των οπισθίων μηριαίων. Εξειδικευμένες θεραπευτικές μέθοδοι όπως θεραπεία TECAR, μέθοδος IASTM, κρυοπρεσοθεραπεία και Laser Υψηλής Ισχύος μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην διαχείριση των συμπτωμάτων. Η κατάλληλη αντιμετώπιση της θλάσης οπίσθιων μηριαίων μυών τις πρώτες ώρες μετά τον τραυματισμό έχει σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της γρήγορης και σωστής αποκατάστασης της θλάσης. Με κατάλληλη θεραπεία οι ασθενείς με θλάση στους οπισθίους μηριαίους αναρρώνουν σε διάστημα μιας με τρεις βδομάδες (πρώτου η δευτέρου βαθμού). Σε περίπτωση σοβαρότερων θλάσεων (τρίτου βαθμού) η πλήρης αποκατάσταση διαρκεί 2-3 μήνες.

 

Τι είναι το σύνδρομο λαγονοψοΐτη;

Το σύνδρομο του λαγονοψοΐτη είναι μιά πάθηση που συναντάται συχνότερα στους δρομείς και χορευτές. Η θυλακίτιδα του λαγονοψοΐτη παρατηρείται συνήθως σε άτομα που παίρνουν μέρος σε αθλήματα δύναμης, κωπηλασία, δρομείς, στίβο. Η συμπτωματολογία από τον λαγονοψοίτη είναι συχνό εύρημα στους ποδοσφαιριστές. Η θυλακίτιδα του λαγονοψοΐτη είναι μία απο τις ενοχοποιητικές αιτίες πόνου στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου. Ο θύλακος του λαγονοψοΐτη είναι ο μεγαλύτερος θύλακος του ανθρώπινου σώματος. Αναφέρεται ότι περίπου 10% των ανθρώπων εμφανίζει μια ανωμαλία στο πρόσθιο τμήμα του θυλάκου του ισχίου, η οποία του επιτρέπει να επικοινωνεί με την άρθρωση του ισχίου. Σε φυσιολογικές καταστάσεις τα τοιχώματά του συμπίπτουν. Σε μερικές περιπτώσεις όμως διογκώνεται και περιέχει υγρό, δημιουργεί πόνο και άλλα συμπτώματα.

Ποιά είναι τα συμπτώματα;

Στο σύνδρομο λαγονοψοΐτη αναφέρεται πόνος ο οποίος εντοπίζεται στην πρόσθια – έσω πλευρά του μηρού και μπορεί να αντανακλάται στο γόνατο, κνήμη και τη ράχη. Ο πόνος εμφανίζεται συχνά κατά την διάρκεια της βάδισης ή κατά την κάμψη, έσω στροφή ή παθητική υπερέκταση του ισχίου. Τυπικό είναι ότι ο πόνος επιδεινώνεται με τις δραστηριότητες και υποχωρεί με την ανάπαυση.  Σύνοδα συμπτώματα όπως αίσθημα δυσκαμψίας του ισχίου μετά από ανάπαυση, ευαισθησία (tenderness) στο ανώτερο τμήμα του τετρακεφάλου μυός και συχνό αίσθημα «πιασίματος» στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου συχνά συνυπάρχουν και είναι σημαντικά για την σωστή διάγνωση μίας τόσο πολύπλοκης νόσου.

Ποιά είναι η κατάλληλη θεραπεία;

Η πάθηση αντιμετωπίζεται στα αρχικά της στάδια συντηρητικά. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης στοχευμένο στο σύστημα στροφέων του ισχίου είναι απαραίτητο για μία ολοκληρωμένη θεραπεία. Εξειδικευμένες θεραπευτικές μέθοδοι όπως θεραπεία TECAR, μέθοδος IASTM, κρυοπρεσοθεραπεία και Laser Υψηλής Ισχύος μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην διαχείριση των συμπτωμάτων.

Scroll to Top